Bộ thẻ Meta SEO chuẩn đầy đủ mới nhất dành cho blogger

Bộ thẻ Meta SEO chuẩn đầy đủ mới nhất dành cho blogger


Tối ưu hóa thẻ meta là cách tốt nhất để cung cấp thông tin trang web cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing ... Thẻ meta seo là một trong những thành phần quan trọng nhất phải được áp dụng cho một trang web hoặc blog, như là phần cơ bản nhất trên trang Bước tối ưu hóa SEO.

Tóm lại, thẻ meta là một tập hợp mã HTML được cài đặt trên một trang web hoặc blog, được viết trong một phần để giúp các công cụ tìm kiếm hoặc phương tiện truyền thông xã hội tìm thấy một bản tóm tắt hoàn chỉnh về nội dung của trang web.

Thẻ Meta trong HTML là gì?

Thẻ meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của trang. Các thẻ này không xuất hiện trên chính trang mà chỉ xuất hiện trong mã nguồn của trang. Về cơ bản, chúng giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của các trang web, vì vậy chúng rất phù hợp cho SEO.

Thẻ meta chỉ tồn tại trong HTML của trang (<head>), vì vậy chúng chỉ hiển thị với các công cụ tìm kiếm hoặc người dùng thực sự muốn tìm kiếm chúng. Nếu bạn muốn tìm hiểu về các thẻ Meta trên trang, vui lòng nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang và chọn "Xem Nguồn Trang". Đây là tập hợp meta. Bạn chỉ cần sao chép và dán nó vào thẻ <head> </head> để chỉnh sửa nội dung meta.

Soure Code

<meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
	  <title><data:view.title.escaped/></title>
   <link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch'/>
   <link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/>
   <meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type'/>
   <meta content='blogger' name='generator'/>
   <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
   <b:if cond='data:blog.adultContent'>
    <meta content='adult' name='rating'/>
   </b:if>
   <link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical'/>
   <data:blog.feedLinks/><data:blog.meTag/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
   <b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
   <b:if cond='data:view.isHomepage'>
    <meta content='website' property='og:type'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
    <meta content='article' property='og:type'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>
    <meta content='object' property='og:type'/>
   </b:if>  
   <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url'/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description'/>
   <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='og:image'/>
   <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='twitter:image'/>
   <b:if cond='data:view.featuredImage'>
    <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' property='og:image'/>
    <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='twitter:image'/>
   </b:if>
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
   <meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain'/>
   <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description'/>
   <b:if cond='data:view.isHomepage'>
    <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
   </b:if>

Lời kết

Những thay đổi nhỏ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn sẽ được cả hai bên đánh giá cao và chắc chắn sẽ có lợi về lâu dài. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về bản quyền, vui lòng cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hy vọng bạn có một ngày làm việc hiệu quả.

Copyright © Quang Linh Pro