Google Cloud Shell là gì? Cloud Shell có gì đáng chú ý?

Google Cloud Shell là gì? Cloud Shell có gì đáng chú ý?
Google Cloud Shell là gì? Cloud Shell có gì đáng chú ý?

Google Cloud Shell là một môi trường hoạt động và phát triển trực tuyến mà bạn có thể truy cập từ mọi nơi thông qua trình duyệt web. Cloud Shell là một dịch vụ miễn phí do Google cung cấp.

Với Cloud Shell, bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh gcloud, kubectl và các tiện ích tích hợp khác để quản lý tài nguyên của mình ... Bạn cũng có thể sử dụng Cloud Shell Editor để phát triển, xây dựng, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng dựa trên đám mây. Trực tuyến.

Với Cloud Shell Editor, bạn có thể tăng năng suất của mình với quy trình làm việc được đơn giản hóa của Google. Các ngôn ngữ lập trình được Cloud Shell Editor hỗ trợ bao gồm Go, Java, Node.js, Python và C #. Ngoài ra, trình gỡ lỗi tích hợp, kiểm soát mã nguồn, tái cấu trúc và giao diện có thể tùy chỉnh hỗ trợ bạn.

Trong quá trình phát triển, bạn có thể kiểm tra ứng dụng trong Cloud Shell VM hoặc trình mô phỏng Kubernetes minikube do Google cung cấp. Bạn có thể xem trước ứng dụng trực tiếp trong trình duyệt.

Với Cloud Shell, các công cụ dòng lệnh yêu thích của lập trình viên từ bash và sh đến emacs và vim đều được cài đặt sẵn và luôn được cập nhật. Các công cụ quản lý và phát triển (chẳng hạn như công cụ dòng lệnh gcloud, MySql, Kubernetes, Docker, minikube và Skaffold) được cấu hình sẵn và có sẵn để sử dụng. Bạn không cần cài đặt phiên bản mới, chỉ cần kết nối với Cloud Shell và sử dụng.

Tiếp theo, Google Cloud Shell có các công cụ khác được cung cấp bởi tiện ích mở rộng Cloud Code, giúp bạn dễ dàng phát triển các ứng dụng dựa trên đám mây.

Về bộ nhớ, Cloud Shell cung cấp cho người dùng một ổ 5GB để gắn kết thành một $ HOME duy nhất. Tất cả các tệp bạn lưu trữ trong $ HOME sẽ được giữ nguyên giữa các phiên.