Top những phím tắt hữu ích trên Google Drive

Sử dụng phím tắt trên Google Docs giúp bạn hiểu cách sử dụng và chỉnh sửa tài liệu nhanh hơn. Google Slides bày cũng tương tự. Sử dụng phím tắt trên Google Slides có thể giúp bạn nhập dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Dưới đây là danh sách các phím tắt phổ biến cho Google Slides trên máy tính của bạn.

 Top những phím tắt hữu ích trên Google Drive

Danh sách phím tắt

Lối tắt tương tác menu Google Drive:

Phím tắt tạo file mới:
 • Shift + O: Tạo biểu mẫu mới.
 • Shift + D: Tạo bản vẽ mới
 • Shift + F: Tạo thư mục mới
 • Shift + T: Tạo tài liệu mới.
 • Shift + P: Tạo file trình chiếu mới.
 • Shift + S: Tạo bảng tính mới.

Phím tắt với ứng dụng:

 • ? hoặc Ctrl + /: hiển thị phím tắt.
 • D: Ẩn/hiện ngăn chi tiết.
 • I: Ẩn/hiện ngăn hoạt động.
 • V: Chuyển đổi giữa chế độ xem danh sách và xem lưới.
 • /: Tìm kiếm trong Drive.
 • Q + Q: Chọn mật độ hiển thị hình ảnh.
 • M: Hiển thị tin nhắn cuối cùng.
Phím tắt thao tác với menu:
 • F: Tác vụ với Driver của tôi (thư mục hiện tại).
 • C: Mở menu Tạo mới.
 • A: Tác vụ khác.
 • R: Sắp xếp file và thư mục.
 • T: Mở menu cài đặt.
 • Phím tắt với các tác vụ:
 • Enter hoặc O: Mở mục.
 • N: Đổi tên mục.
 • "." (dấu chấm): Chia sẻ các mục được chọn.
 • P: Xem trước các mục được chọn.
 • Delete hoặc #: Xóa file được chọn.
 • Z: Di chuyển các mục được chọn.
 • Shift + Z: Thêm mục được chọn vào một thư mục khác.
 • S: Gắn dấu sao/hủy gắn dấu sao cho thư mục.
 • Ctrl + Z: Hoàn tác.
 • Ctrl + Shift + Z: Hủy bỏ hoàn tác.

Phím tắt trong thao tác điều hướng Google Drive:

 • Ctrl + Dấu cách hoặc X hoặc Ctrl + X: Chọn hoặc bỏ mục.
 • Shift + ↓: Mở rộng vùng lựa chọn xuống dưới.
 • Shift + ↑: Mở rộng vùng lựa chọn lên trên.
 • Shift + →: Mở rộng vùng lựa chọn sang bên phải.
 • Shift + ←: Mở rộng vùng lựa chọn sang bên trái.
 • J hoặc ↓: Lựa chọn mục phía dưới.
 • K hoặc ↑: Lựa chọn mục phía trên.
 • L hoặc →: Lựa chọn mục bên trái.
 • H hoặc ←: Lựa chọn mục bên phải.
 • Ctrl + ↓: Di chuyển xuống không thay đổi vùng chọn.
 • Ctrl + ↑ : Di chuyển lên không thay đổi vùng chọn.
 • Ctrl + →: Di chuyển sang phải không thay đổi vùng chọn.
 • Ctrl + ←: Di chuyển sang trái không thay đổi vùng chọn.
 • Ctrl + A hoặc Shift + A: Chọn tất cả các mục.
 • Shift + N: Xóa tất cả lựa chọn.

Phím tắt di chuyển file, thư mục Google Drive:

 • G + A: Hiển thị thanh trạng thái tải xuống.
 • G + T: Hiển thị đầu trang.
 • G +P: Hiển thị ra ngoài thư mục.
 • G + N hoặc G + F: Truy cập nhanh Drive của tôi (Ngăn điều hướng).
 • G + L: Chọn thư mục.
 • G + D: Hiển thị ngăn xem chi tiết hoạt động.
 • G +U: Hiển thị thanh trạng thái tải lên.

Lời kết

Bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin hữu ích trên Google Drive. Với cách cài đặt phím tắt của Google Drive ở trên, trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn so với sử dụng chuột. Điều này sẽ giúp công việc của bạn hiệu quả hơn.