Cách cài Windows 11 bằng Installation Assistant

Windows 11 đã được phát hành cho công chúng và Microsoft đã phát hành một trợ lý được cá nhân hóa m…

Download Windows 11 Pro 21H2 Build 22000.194 Rebuild

Một phiên bản "Rebuild BÁ ĐẠO" lại từ Win 11 OFFICIAL (chính thức) 21H2 Build 22000.194. …