Cách đăng ký luồng xanh tự động đầy đủ, chi tiết nhất

Từ ngày 26/8, các phương tiện đăng ký tham gia luồng giao thông xanh sẽ đăng ký mã QR trên website …